องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมวัดประชารัฐ วัดบ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ 10
   

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาวบานเย็น พรหมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มอบใบประกาศ...

  ออกตรวจเยี่ยมและประเมินครอบครัวเด็กอุปถัมป์กับบ้าน...
   

บ้านพักเด็กจังหวัดชัยภูมิได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ปกครองบ้านพักเด็กอุปถัมป์ ของบ้านพักเด็กจังหวัดชัยภูม...

  ประชุมผู้ปกครอง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากเช...
   

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ละหาน ประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงมาตรการเฝ...

  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระาทสมเด็...
   

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020