องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ตรวจ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนศูนย์พัฒน...
   

  นายสมชาย พูนประสิทธิ์  ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอจัตุรัส  และ นางสมคิด  เที...

  รับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น 2563
   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ละหาน ประชุมผู้ปกครอง...
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ละหาน ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา

  กิจกรรม Big Cleaning Day
   

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน และ...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020