องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565
   

ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ละหาน ได้จัดเวรยามใน...

  โครงการกลุ่มทำขนมจีนน้ำยาต่อยอดขนมจีนและผลผลิตทางก...
   

ภาพกิจกรรมโครงการกลุ่มทำขนมจีนน้ำยาต่อยอดขนมจีนและผลผลิตทางการเกษตรตากแห้ง (ภายใต้โครงการพัฒนาและ...

  กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
   

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  พิธ...

  โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอก...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน งานสวัสดิการสังคม ได้จัดฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020