องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ...
   

วันที่ 25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประม...

  กิจกรรมคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น
   

วันที่ 24 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้จัดกิจกรรมคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ...

  โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
   

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานร่วมกับโรงเรียนละหานเจริญวิทยา  ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการวันเยาวชนแ...

  กิจกรรมปลูกป่าและบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Da...
   

วันที่ 15 กันยายน 2563 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าและบิ๊ก...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020