องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
งานทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ส.ค. 2560 ]231
2 คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) [ 15 ส.ค. 2560 ]223
3 หนังสือมอบอำนาจ [ 15 ส.ค. 2560 ]205
4 คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน [ 15 ส.ค. 2560 ]209
5 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที [ 15 ส.ค. 2560 ]205
6 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ส.ค. 2560 ]192