องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

ที่ทำการ อบต.

 

 
 
 
 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 
 
 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 246 หมู่1 ถนนสีคิ้ว ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
 
 
 
 
โทรศัพท์  044-852648 / โทรสาร 044-852659
 
 
 
 
 
 
 
 
E- mail:admin@tumbonlahan.go.th
 
 
 
 
Web Site : tumbonlahan.go.th