องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2563 ]7
2 คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 14 ม.ค. 2562 ]108
3 ข้อบัญญัติการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 5 ก.พ. 2559 ]114
4 ตลาด [ 5 ก.พ. 2559 ]113
5 สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2548 [ 5 ก.พ. 2559 ]106
6 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 5 ก.พ. 2559 ]107
7 ข้อบัญญัติกืจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2558 [ 5 ก.พ. 2559 ]109
8 การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา [ 5 ก.พ. 2559 ]109
9 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พ.ศ.2548 [ 5 ก.พ. 2559 ]102
10 กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.พ. 2559 ]111