องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูล ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.ละหาน ปีงบประมาณ 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]4
2 บทความ สรปผลทางจิตเวช [ 8 ก.พ. 2565 ]54
3 บทความ ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย [ 8 ก.พ. 2565 ]47
4 บทความ ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง [ 8 ก.พ. 2565 ]48
5 บทความ บัญชีรายรับรายจ่าย ของโรงเรียน [ 8 ก.พ. 2565 ]48
6 บทความ ใครขออนุญาตินำเข้าสัตว์น้ำ [ 8 ก.พ. 2565 ]45
7 บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย [ 8 ก.ค. 2564 ]98
8 บทความเรื่องใครพิจารณาเรื่องของผม [ 8 ก.ค. 2564 ]94
9 บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี [ 8 ก.ค. 2564 ]98
10 บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน [ 8 ก.ค. 2564 ]105
11 บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว [ 8 ก.ค. 2564 ]98
12 แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 24 พ.ค. 2564 ]103
13 การรณรงค์มาตรการการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]11
14 คู่มือ นิติกร อบต.ละหาน [ 3 พ.ค. 2564 ]102
15 รณรงค์การประหยัดพลังงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]5
16 ฐานข้อมูลตลาดสด อบต.ละหาน [ 1 ก.พ. 2564 ]14
17 ฐานข้อมูล ตลาดสุขใจ [ 1 ก.พ. 2564 ]13
18 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]11
19 แผนปฏิบัติงานกำหนดการกำจัดผักตบชวา ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]6
20 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]97
 
หน้า 1|2