องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]10
2 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]10
3 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและระเบียบกฏหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง [ 16 ก.ค. 2563 ]7
4 ข้อมูลที่สาธารณะประโยชน์ในตำบลละหาน [ 16 ก.ค. 2563 ]11
5 พรบ.จัดตั้ง อบต.ละหาน [ 16 ก.ค. 2563 ]13
6 ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการร้องทุกข์ [ 16 ก.ค. 2563 ]10
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 11 พ.ย. 2562 ]9
8 แผนพัฒนาสุขภาพ ปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]12
9 ฐานข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 4 ก.พ. 2562 ]14
10 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 14 ม.ค. 2562 ]11
11 ฐานข้อมูลน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 18 ต.ค. 2561 ]8