องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บทความ เอกสารการทำประชาคม [ 9 ก.ย. 2565 ]41
2 บทความ ความเห็นของพนักงานอัยการ [ 9 ก.ย. 2565 ]42
3 บทความ ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 9 ก.ย. 2565 ]42
4 บทความ ขอรายชื่อชาติพันธุ์ [ 9 ก.ย. 2565 ]39
5 บทความ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ก.ย. 2565 ]40
6 ฐานข้อมูล ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.ละหาน ปีงบประมาณ 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]66
7 บทความ สรปผลทางจิตเวช [ 8 ก.พ. 2565 ]115
8 บทความ ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย [ 8 ก.พ. 2565 ]112
9 บทความ ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง [ 8 ก.พ. 2565 ]119
10 บทความ บัญชีรายรับรายจ่าย ของโรงเรียน [ 8 ก.พ. 2565 ]113
11 บทความ ใครขออนุญาตินำเข้าสัตว์น้ำ [ 8 ก.พ. 2565 ]114
12 บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย [ 8 ก.ค. 2564 ]161
13 บทความเรื่องใครพิจารณาเรื่องของผม [ 8 ก.ค. 2564 ]160
14 บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี [ 8 ก.ค. 2564 ]166
15 บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน [ 8 ก.ค. 2564 ]175
16 บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว [ 8 ก.ค. 2564 ]194
17 แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 24 พ.ค. 2564 ]164
18 การรณรงค์มาตรการการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]71
19 คู่มือ นิติกร อบต.ละหาน [ 3 พ.ค. 2564 ]167
20 รณรงค์การประหยัดพลังงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]102
21 ฐานข้อมูลตลาดสด อบต.ละหาน [ 1 ก.พ. 2564 ]87
22 ฐานข้อมูล ตลาดสุขใจ [ 1 ก.พ. 2564 ]80
23 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]115
24 แผนปฏิบัติงานกำหนดการกำจัดผักตบชวา ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]72
25 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]162
26 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]170
27 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและระเบียบกฏหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง [ 16 ก.ค. 2563 ]192
28 ข้อมูลที่สาธารณะประโยชน์ในตำบลละหาน [ 16 ก.ค. 2563 ]191
29 พรบ.จัดตั้ง อบต.ละหาน [ 16 ก.ค. 2563 ]170
30 ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการร้องทุกข์ [ 16 ก.ค. 2563 ]199
31 แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 13 ม.ค. 2563 ]168
32 ผลการสำรวจความพึงพอใจ 2565 [ 1 ม.ค. 2563 ]4
33 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 11 พ.ย. 2562 ]173
34 แผนพัฒนาสุขภาพ ปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]189
35 ฐานข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 4 ก.พ. 2562 ]163
36 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 14 ม.ค. 2562 ]165
37 ฐานข้อมูลน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 18 ต.ค. 2561 ]170