องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2/2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]11
2 ประกาศสภาฯ เรื่องปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]10
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2565 [ 16 พ.ค. 2565 ]11
4 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]12
5 ประกาศสภาฯ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]11
6 ประกาศสภาฯ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]13
7 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]12
8 ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]10
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]10
10 ระเบียบสภาฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าฟังการประชุม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสภาฯ [ 4 ก.พ. 2565 ]9
11 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]12
12 ประกาศสภาฯ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]11
13 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก [ 6 ม.ค. 2565 ]25
14 ประกาศสภาฯ เรื่องการกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]37
15 ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดประชุมสภาฯ ครั้งแรก [ 28 ธ.ค. 2564 ]38
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]48
17 ประกาศสภาฯ เรื่องปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]46
18 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3-2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]49
19 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]57
20 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]51
 
หน้า 1|2|3