องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]45
2 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]35
3 งบประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]41
4 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]36
5 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 2) พ.ศ.2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]67
6 งบประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]48
7 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]42
8 การตรวจสอบรานงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 [ 2 มี.ค. 2565 ]43
9 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]41
10 งบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]42
11 งบประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]51
12 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค 2564 และ ม.ค.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]55
13 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 1) พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]62
14 งบประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]62
15 ประกาศสำนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]68
16 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายงานการรับ- จ่ายเงิน ประจำปี 2564 (รอบ 2) [ 24 ธ.ค. 2564 ]56
17 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 (เพิ่มเติม) [ 2 พ.ย. 2564 ]80
18 งบประจำเดือน ตุุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]73
19 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]78
20 เปลี่ยนแปลงประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9