องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 รายการตั้งใหม่) [ 26 พ.ค. 2565 ]18
2 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2,รายการตั้งใหม่) [ 23 พ.ค. 2565 ]15
3 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 24 ก.พ. 2565 ]46
4 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายการตั้งใหม่) [ 24 ก.พ. 2565 ]50
5 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) [ 15 ก.พ. 2565 ]51
6 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่4) [ 5 ต.ค. 2564 ]87
7 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]93
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]92
9 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 ก.ย. 2564 ]95
10 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 6 ก.ย. 2564 ]102
11 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]99
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3) [ 4 มิ.ย. 2564 ]102
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 4 มิ.ย. 2564 ]98
14 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 31 พ.ค. 2564 ]106
15 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2564(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่3) [ 27 พ.ค. 2564 ]106
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2) [ 27 เม.ย. 2564 ]111
17 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2564(จ่ายขาดครั้งที่2ประจำปี2564,รายการตั้งใหม่,งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564) [ 21 เม.ย. 2564 ]100
18 ประกาศการจัดทำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1/2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]102
19 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564(รายการตั้งใหม่) [ 31 มี.ค. 2564 ]106
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]107
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7