องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]0
3 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการตั้งใหม่) [ 30 พ.ค. 2566 ]0
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุน งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ) [ 28 เม.ย. 2566 ]5
5 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง) [ 26 เม.ย. 2566 ]5
6 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3) [ 21 มี.ค. 2566 ]10
7 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) [ 20 มี.ค. 2566 ]9
8 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (่จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 4/2565,จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566 และจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2/2566) [ 9 ธ.ค. 2565 ]20
9 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]11
10 ประกาศเผยแพร่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณ พ.ศ.2565) [ 10 พ.ย. 2565 ]31
11 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]33
12 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]32
13 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2565) [ 18 ต.ค. 2565 ]27
14 ประกาศเผยแพร่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3/2565) [ 10 ต.ค. 2565 ]36
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3/2565, รายการตั้งใหม่) [ 26 ก.ค. 2565 ]65
16 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 รายการตั้งใหม่) [ 26 พ.ค. 2565 ]85
17 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2,รายการตั้งใหม่) [ 23 พ.ค. 2565 ]85
18 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 24 ก.พ. 2565 ]116
19 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายการตั้งใหม่) [ 24 ก.พ. 2565 ]114
20 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) [ 15 ก.พ. 2565 ]119
21 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่4) [ 5 ต.ค. 2564 ]154
22 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]175
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]160
24 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 ก.ย. 2564 ]164
25 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 6 ก.ย. 2564 ]165
26 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]160
27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3) [ 4 มิ.ย. 2564 ]170
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 4 มิ.ย. 2564 ]191
29 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 31 พ.ค. 2564 ]172
30 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2564(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่3) [ 27 พ.ค. 2564 ]171
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2) [ 27 เม.ย. 2564 ]185
32 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2564(จ่ายขาดครั้งที่2ประจำปี2564,รายการตั้งใหม่,งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564) [ 21 เม.ย. 2564 ]163
33 ประกาศการจัดทำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1/2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]165
34 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564(รายการตั้งใหม่) [ 31 มี.ค. 2564 ]176
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]177
36 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดวื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564(ตามงบ64และจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1) [ 25 ก.พ. 2564 ]172
37 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจัดซื้ออุปกรณ์DLTV) [ 2 ธ.ค. 2563 ]167
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) [ 12 ต.ค. 2563 ]156
39 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งปม.64 และงปม. 63) [ 8 ต.ค. 2563 ]194
40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]198
 
หน้า 1|2|3|4