องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล 64 [ 8 ต.ค. 2564 ]33
2 รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]6
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]36
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อบต.ละหาน ปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]43
5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพเกษตร ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]43
6 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]46
7 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]48
8 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ปี 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]44
9 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ปี 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]45
10 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]42
11 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]43
12 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]75
13 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]76
14 รายงานผลการดำเนินการโครงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตำบล ปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]75