องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนปฏิบัติราชการอบต.ละหาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 พ.ค. 2565 ]19
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]13
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]12
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2565 ]36
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]54
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) [ 13 ธ.ค. 2564 ]68
7 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]94
8 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]96
9 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2563 ]88
10 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]105
11 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ้าปีงบประมาณ 63 [ 4 ม.ค. 2563 ]96
12 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]99
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 15 มิ.ย. 2562 ]154