องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2566 ]0
2 รายงานผลการพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]163
3 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2562 ]164
4 การจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 24 พ.ค. 2559 ]178
5 การบริการกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 24 พ.ค. 2559 ]163
6 ตลาด [ 24 พ.ค. 2559 ]168
7 สถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 24 พ.ค. 2559 ]174
8 การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 24 พ.ค. 2559 ]169
9 การขุดดินและถมดิน [ 24 พ.ค. 2559 ]171
10 ประกาศข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 27 พ.ค. 2556 ]153