องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายธัชทร  ประภากรแก้วรัตน์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.099-7893561


นายชัย  ทุมพันธ์   
นายนคร  นิยุตรานนท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-9474514
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9763665

นางสุมาลี  ดีชัย
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-3730211