องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 7) [ 26 เม.ย. 2565 ]17
2 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 6) [ 31 มี.ค. 2565 ]15
3 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 5) [ 1 มี.ค. 2565 ]15
4 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4) [ 17 ก.พ. 2565 ]59
5 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) [ 1 ก.พ. 2565 ]55
6 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) [ 19 พ.ย. 2564 ]55
7 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) [ 1 พ.ย. 2564 ]52
8 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 9) [ 22 ก.ย. 2564 ]55
9 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 8) [ 3 ก.ย. 2564 ]60
10 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 7) [ 13 ส.ค. 2564 ]54
11 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 6) [ 2 ส.ค. 2564 ]54
12 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 5) [ 17 พ.ค. 2564 ]55
13 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4) [ 5 พ.ค. 2564 ]56
14 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3) [ 21 เม.ย. 2564 ]55
15 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) [ 16 ก.พ. 2564 ]59
16 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) [ 9 ธ.ค. 2563 ]63
17 คำแถลง [ 2 ต.ค. 2561 ]108
18 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง [ 2 ต.ค. 2561 ]117
19 ข้อมูลเบื้อต้นของอปท. [ 2 ต.ค. 2561 ]110
20 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 2 ต.ค. 2561 ]113
 
หน้า 1|2