องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแบ่งมอบหมายงานภายใน อบต.ละหาน ปีงบประมาณ 65 [ 8 พ.ย. 2564 ]97
2 การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2564 ]117
3 คำสั่งมอบหมายการปกครองบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายใน อบต.ละหาน [ 12 ก.ค. 2564 ]122
4 มอบอำนาจรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 10 มิ.ย. 2564 ]111
5 มอบอำนาจในการตัดสินใจและลงนามแทน [ 8 ม.ค. 2564 ]114
6 คำสั่ง อบต.ละหาน [ 2 พ.ย. 2563 ]110
7 การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน [ 2 ต.ค. 2563 ]116
8 คำสั่งแบ่งมอบงานภายใน อบต.ละหาน [ 10 มี.ค. 2563 ]110