องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด 2/2563) [ 16 ก.ย. 2563 ]5
2 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด 2/2563) [ 9 ก.ย. 2563 ]15
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(รอบ2) (จ่าขาด2-63) [ 8 ก.ย. 2563 ]10
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.ภายในหมู๋บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด2-63) [ 3 ก.ย. 2563 ]14
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถส่วนกลาง/รถบรรทุก (ดีเซล) (งปม.ปี 63) [ 1 ก.ย. 2563 ]10
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมวางท่อระบายน้ำรางระบายน้ำและบ่อพัก ม.7 (จ่าขาด2-63) [ 31 ส.ค. 2563 ]10
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ม.4 (จ่าขาด2-63) [ 31 ส.ค. 2563 ]8
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด 2/2563) [ 25 ส.ค. 2563 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคูบึงละหาน หมู่ที่ 4 [ 21 ส.ค. 2563 ]7
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินลงลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 8,15 (จ่ายขาด3-63) [ 17 ส.ค. 2563 ]11
11 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถส่วนกลาง/รถบรรทุก (ดีเซล) (งบฯ 63) [ 14 ส.ค. 2563 ]9
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถส่วนกลาง/รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (จ่าขาด2-63) [ 6 ส.ค. 2563 ]12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด 2/2563) [ 5 ส.ค. 2563 ]11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด 2/2563) [ 5 ส.ค. 2563 ]12
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโนนจานหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ส.ค. 2563 ]12
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ ม.11 [ 31 ก.ค. 2563 ]3
17 ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯม.7 [ 29 ก.ค. 2563 ]2
18 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคูบึงละหาน หมู่ที่ 4 (จ่ายขาด 2/2563) [ 23 ก.ค. 2563 ]10
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ละหาน (งบฯ 63) [ 23 ก.ค. 2563 ]13
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62