องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแจ้งขยายกำหนดวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี พ.ส.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]9
2 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]109
3 ประกาศโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสภานที่ ประจำปี 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]62
4 ประกาศแจ้งราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]71
5 ราคาประเมินที่และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]71
6 ประกาศประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]77
7 ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559และ พ.ศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]76
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]94
9 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ปี2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]63
10 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]117
11 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]125
12 ประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระภาษีป้ายประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]98
13 ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]88
14 ประกาศรายชื่อผู้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]91
15 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]101
16 ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]88
17 ประกาศรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]90
18 ประกาศผู้อยู่ในข่ายชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]95
19 ประกาศเลื่อนกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [ 25 ส.ค. 2564 ]105
20 ประกาศแจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ก.ค. 2564 ]108
 
หน้า 1|2|3|4