องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข่ายผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
2 ประกาศข่ายผู้ชำระค่าเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
3 ประกาศรายชื่อผู้มาชำระขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปรจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
4 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
5 ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
6 ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
7 แผนการรจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]0
8 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]10
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]17
11 แบบประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]20
12 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]22
13 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) [ 19 พ.ค. 2563 ]19
14 ขยายแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ และแก้ไขแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ [ 27 เม.ย. 2563 ]25
15 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]26
16 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 เม.ย. 2563 ]19
17 ประกาศเลือนขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]27
18 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.62) [ 5 พ.ย. 2562 ]50
19 แผนการรจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]46
20 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.62) [ 2 ก.ค. 2562 ]66
 
หน้า 1|2