องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 514 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2567 ]5
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2567 ]6
3 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]21
4 ประกาศโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]8
5 ประกาศการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติราชการ [ 22 ม.ค. 2567 ]7
6 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด [ 17 ม.ค. 2567 ]4
7 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดิโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]2
8 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]6
9 ประชาสัมพันธ์บทความหอกระจายข่าวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 12 ธ.ค. 2566 ]5
10 ประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ [ 22 พ.ย. 2566 ]18
11 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]4
12 ประชาสัมพันธ์ข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดชัยภูมิ [ 16 พ.ย. 2566 ]8
13 ประชาสัมพันธ์การขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผุ้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]35
14 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภุมิ สาขาจัตุรัส เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 18 ต.ค. 2566 ]32
15 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]33
16 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ [ 3 ต.ค. 2566 ]33
17 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางและรถพยาบาล/กู้ชีพฉุกเฉินในการรับส่งผู้ป่วย พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]8
18 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]15
19 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 2 ต.ค. 2566 ]9
20 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2566 ]48
21 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]33
22 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอาุยุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2566 ]24
23 มาตรการรณรงค์ภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2566 ]34
24 รายงานผลการดำเนินโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]34
25 คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย [ 13 มิ.ย. 2566 ]36
26 คู่มือ หลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 1 มิ.ย. 2566 ]38
27 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ (เหตุวาตภัย) [ 25 พ.ค. 2566 ]40
28 ประกาศผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 22 พ.ค. 2566 ]82
29 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 12 พ.ค. 2566 ]28
30 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผุ้มีสิทธฺเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]146
31 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราาฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]32
32 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราาฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]44
33 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ (เหตุวาตภัย) [ 8 พ.ค. 2566 ]39
34 ประกาศฯ อบต.ละหาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ละหาน ประจำปีงบฯ 2566 (ตำแหน่ง คนงานประจำรถดับเพลิง) [ 2 พ.ค. 2566 ]239
35 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) [ 21 เม.ย. 2566 ]50
36 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 18 เม.ย. 2566 ]41
37 ประชาสัมพันธ์การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด "ส่งกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม" [ 11 เม.ย. 2566 ]51
38 ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [ 4 เม.ย. 2566 ]114
39 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 3 เม.ย. 2566 ]36
40 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย [ 3 เม.ย. 2566 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13