องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล 64 [ 8 ต.ค. 2564 ]77
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 12 ต.ค. 2563 ]106
3 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]106
4 รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]114
5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]111
6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพเกษตร ปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]116
7 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค ปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]107
8 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]108
9 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]109
10 แผนพัฒนาสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปี 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]107
11 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค ปี 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]113
12 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ปี 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]115
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]125