องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น


แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อ)
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน