องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.ภายในหมู๋บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด2-63)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.ภายในหมู๋บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด2-63)    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.ภายในหมู๋บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด2-63)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน