องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน