องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
แผนป้องกันการทุจริต


คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน