องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและนโยบายพัฒนาอบต.
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่2/2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]18
2 แผนดำเนินงานประจำปี 65 [ 1 ต.ค. 2564 ]76
3 ประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่น 2561 -2565 [ 15 ก.ค. 2561 ]124
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนที่2(2561-2565) [ 15 มิ.ย. 2560 ]114
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนที่1(2561-2565) [ 15 ก.ค. 2559 ]113