องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ออกตรวจเยี่ยม อบต.ละหาน


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ออกตรวจเยี่ยม อบต.ละหาน ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน EMS รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ อปท.ปลอดบุหรี่

2022-08-11
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-05
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-27