องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


ประชุมการพัฒนาแหล่งท่องเทียวบึงละหาน (จุดชมวิวบ้านดอนละนาม)


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายธัชทร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนตำบลละหาน เข้าร่วมประชุมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน (จุดชมวิวบ้านดอนละนาม) เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยมีนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัสเป็นประธานในการประชุม

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15