องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพฯ เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มอบหมายให้นายนคร นิยุตรานนท์ รองนายกอบต.พร้อมด้วย นางสมคิด เที่ยงมาก ปลัดอบต.ละหาน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและร่วมเป็นเกียรติในพิธีการประชุมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพสำหรับนักเรียนยุคศตวรรษที่ 21 เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหานประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15